Projekt

Pałac na wodzie sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Realizacja zadań branżowego programu promocji szansą na wzrost rozpoznawalności Pałacu na Wodzie na rynku międzynarodowym”

Celem projektu jest promowanie marki Wnioskodawcy, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie projektu z UE: 262 275,00 zł

GoToBrand 2018 - tytuł projektu: „Realizacja zadań branżowego programu promocji szansą na wzrost rozpoznawalności Pałacu na Wodzie na rynku międzynarodowym.”


Głównym celem projektu
jest: promocja marki przedsiębiorstwa Pałac na Wodzie na rynku międzynarodowym.
 

Przedmiotem projektu jest:
1. Pozyskanie nowych zagranicznych Klientów, co pozwoli na wzrost wartości eksportu.
2. Promowanie marki Wnioskodawcy, która stanie się rozpoznawalna na rynkach zagranicznych.
3. Rozwój działalności eksportowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych
4. Poprawa stanu zdrowia przy wykorzystaniu pozytywnych cech wód geotermalnych.
5. Realizacja działań zaplanowanych przez przedsiębiorstwo w celu uzyskania zaplanowanych wskaźników rezultatu poprzez:
– zakup usługi doradczej
– udział w targach KIHE Healthcare exhibition Alma Ata - Kazachstan - II kw 2019
– udział w targach Senior Massan Stockholm - IV kw 2019
– udział w targach ATM Arabian Travel Market - Dubaj - II kw 2019
– udział w targach World Medical Tourism Orlando - USA - IV kw 2018
– organizacja indywidualnej misji gospodarczej – USA
– działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zakup panelu marki polskiej gospodarki


Planowane efekty:

Wzrost rozpoznawalność marki Pałacu na Wodzie oraz promowanie marki Polskiej Gospodarki, rozwój działalności eksportowej i podniesienie konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym. Projekt umożliwi Wnioskodawcy:
1. Zwiększenie liczby kontraktów handlowych zagranicznych.
2. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
3. Zwiększenie przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu.
 

Wartość projektu: 349 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 262 275,00 zł

Telefon
recepcja
Rezerwuj
Rezerwuj
Dojazd
Dojazd
Rezerwuj
Galeria
menu menu
Logo Unii Europejskiej

Unia Europejska